FERMA forum
rimap logo certified

Zakaj povezava s FERMA?

  • podajamo pripombe na predloge EU zakonodaje, ki se na nanašajo na področje upravljanja s tveganji in zavarovanji (Company Law Directive, Non-financial disclosure, Corporate governance on risk management, Solvency II and IMD2),
  • sodelujemo v največji raziskavi na področju upravljanja s tveganji in zavarovanji v Evropi,
  • skupaj s FERMO razvijamo našo stroko.
  • aktivno pomagamo pri razvoju sistema certificiranja upravljalcev tveganj, ki bo zagotavljal profesionalno usposobljenost
  • imamo kontakte s kolegi v Evropi,

Napovednik

SI.RISK

Osnovni namen društva je razvoj  področja obvladovanja tveganj  in okrepitev zavedanja o upravljanju tveganjih in zavarovanjih v gospodarskih in javnih družbah/podjetjih.

 

Naš cilj je, da zagotovimo pogoje, ki bodo omogočali članom povečanje učinkovitosti in večjo kvaliteto dela. To dosegamo: 

  • z izmenjavo izkušenj, mnenj, idej med člani,
  • z informiranjem in izobraževanjem članov, 
  • z zastopanjem strokovnih interesov in interesov članov v procesu priprave zakonodaje tako na evropski kot lokalni ravni,
  • s sodelovanjem z drugimi profesionalnimi združenji in organizacijami,
  • s spremljanjem novih dognanj na področju upravljanja tveganj in zavarovanj.