julij 23, 2024 Prijava
si.risk

Zakaj povezava s FERMA?

podajamo pripombe na predloge EU zakonodaje, ki se na nanašajo na področje obvladovanja tveganj in zavarovanji (Company Law Directive, Non-financial disclosure, Corporate governance on risk management, Solvency II and IMD2),

sodelujemo v največji raziskavi na področju obvladovanja tveganj in zavarovanj v Evropi,

skupaj s FERMO razvijamo našo stroko.

aktivno pomagamo pri razvoju sistema certificiranja managerjev tveganj, ki bo zagotavljal profesionalno usposobljenost

imamo kontakte s kolegi v Evropi,

TOP 10 tveganj

politično
ugled in blagovne znamke
skladnost z zakonodajo in regulativo
konkurenca
ekonomska stabilnost gospodarstva
tržna strategija in kupci
planiranje in izvajanje strategije
ključni kadri in socialna varnost
kakovost: dizajn, varnost in odgovornost za izdelke/storitve
dolg, likvidnost

Napovednik

SI.RISK

Osnovni namen društva je razvoj področja obvladovanja tveganj in okrepitev zavedanja o obvladovanju tveganj in zavarovanj v gospodarskih in javnih družbah/podjetjih.

Naš cilj je, da zagotovimo pogoje, ki bodo omogočali članom povečanje učinkovitosti in večjo kvaliteto dela. To dosegamo:

  • z izmenjavo izkušenj, mnenj, idej med člani,
  • z informiranjem in izobraževanjem članov,
  • z zastopanjem strokovnih interesov in interesov članov v procesu priprave zakonodaje tako na evropski kot lokalni ravni,
  • s sodelovanjem z drugimi profesionalnimi združenji in organizacijami,
  • s spremljanjem novih dognanj na področju obvladovanja tveganj in zavarovanj.