julij 17, 2024 Prijava
Individualno

Individualno

Posameznik je lahko:

1.redni član društva (individualno redno članstvo), če je:

 • polnoleten,
 • ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • zaposlen v podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji,
 • deluje ali ga zanima področje obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj in
 • ni organ vodenja ali zaposleni pri zavarovalnicah, zavarovalnih zastopnikih ali posrednikih ali drugih družbah, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in/ali zavarovanj.

2. pridružen član društva (individualno pridruženo članstvo), če je:

varianta a)

 • polnoleten,
 • ima stalno ali začasno prebivališče izven Republike Slovenije,
 • zaposlen v podjetju s sedežem izven Republike Slovenije,
 • deluje ali ga zanima področje obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj,
 • ni organ vodenja ali zaposleni pri zavarovalnicah, zavarovalnih zastopnikih ali posrednikih ali drugih družbah, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in/ali zavarovanj

varianta b)

 • polnoleten,
 • dela oziroma opravlja dela na področju obvladovanja tveganj,
 • je zaposleni pri zavarovalnicah, zavarovalno zastopniški ali posredniški družbi ali v družbi, katere pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju poslovnih tveganj in/ali zavarovanj s sedežem praviloma v Republiki Sloveniji.

Letna članarina za posameznika je 50 EUR.

V primeru, da se želite včlaniti prosimo kliknite na včlanitveni obrazec za posameznike.