december 2, 2022 Prijava
Podjetja

Podjetja

Podjetje je lahko:

1. redni član društva (redni član – podjetje), če:

  • ima sedež ali hčerinsko družbo v Republiki Sloveniji in
  • se dejavnost ne nanaša na področje zavarovalnic, zavarovalnih zastopnikov ali posrednikov in drugih družb, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju tveganj in/ali zavarovanj.

Članstvo pravne osebe pomeni, da ima posamezno podjetje zaposlene, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s področjem  obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj.

2. pridružen član društva (pridružen član – podjetje), če:

varianta a)

  • ima sedež izven Republike Slovenije in
  • se dejavnost ne nanaša na področje zavarovalnic, zavarovalnih zastopnikov ali posrednikov in drugih družb, katerih pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju tveganj in/ali zavarovanj.

Članstvo takšne pravne osebe pomeni, da ima posamezno podjetje zaposlene, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali s področjem obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj.

varianta b)

  • ima sedež praviloma v Republiki Sloveniji in
  • se pridobitna dejavnost nanaša na področje: zavarovalnic, zavarovalnega zastopanja  ali posredovanja ali družbe, katere pridobitna dejavnost se nanaša na zavarovanje oziroma svetovanje na področju obvladovanja tveganj in/ali zavarovanj.

Članstvo takšne pravne osebe pomeni, da so včlanjeni njeni zaposleni, ki delajo oziroma opravljajo dela s področja obvladovanja tveganj.

Letna članarina za družbo znaša 300 EUR.

V primeru, da se želite včlaniti prosimo kliknite na včlanitveni obrazec za podjetja.