oktober 21, 2020 Prijava
Včlanitveni obrazec za podjetja

Pristopnica za podjetnike

PODATKI O PODJETJU

Ali je podjetje zavezanec za DDV:

PODATKI O KONTAKTNI OSEBI

Spol
Za društvo SI.RISK sem izvedel
Želite, da ste vključeni v spletni imenik Združenja SI.RISK in evropskega združenja FERMA?
Ali lahko Združenje SI.RISK in/ali FERMA posreduje vaše kontaktne podatke zunanjim organizacijam, ki ponujajo produkte ali storitve, ki bi lahko koristile članom?

S potrditvijo te pristopnice potrjujem:

  • da so zgoraj navedeni podatki točni,
  • da pristopam k Slovenskemu združenju za tveganja in zavarovanja, SI.RISK kot član/ica,
  • da sem seznanjen/a s statutom Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK STATUT ter
  • da prevzemam vse pravice in obveznosti člana Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK,
  • da dovoljujem uporabo v obrazcu navedenih podatkov za delo Slovenskega združenja za tveganja in zavarovanja, SI.RISK.