december 11, 2019 Prijava
Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora