maj 29, 2023 Prijava
VPLIV GLOBALNIH SPREMEMB NA UPRAVLJANJE TVEGANJ V SLOVENSKEM POSLOVNEM OKOLJU