december 2, 2022 Prijava
VPLIV GLOBALNIH SPREMEMB NA UPRAVLJANJE TVEGANJ V SLOVENSKEM POSLOVNEM OKOLJU