maj 18, 2024 Prijava
31. Izkušnje z zavarovanjem odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (D&O)

31. Izkušnje z zavarovanjem odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (D&O)

31. dogodek na temo

Izkušnje z zavarovanjem odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (D&O)

ki ga bo predstavil član Daniel Capretti.

Datum: 12. 04. 2018

Kraj: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana, sejna soba 6. nadstropje