julij 17, 2024 Prijava
33. srečanje Kako se zavarovati pred kibernetskimi tveganji in izgubo osebnih podatkov

33. srečanje Kako se zavarovati pred kibernetskimi tveganji in izgubo osebnih podatkov

Združenje SI.RISK in Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije organizirata srečanje na temo

Kako se zavarovati pred kibernetskimi tveganji in izgubo osebnih podatkov

Datum: torek, 11. 12. 2018 od 08:30 do 11:00

Kraj: Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Multimedijski prostor, Ljubljana

 

S kibernetskimi tveganji se vse pogosteje srečujemo tako preko obvestil v medijih, pri delu in osebno. S poslovanjem v vse bolj odprtih informacijskih okoljih so podjetja izpostavljena kibernetskim tveganjem, kar predstavlja grožnjo da pride do kršitev in s tem do neskladnosti po Zakonu o informacijski skladnosti,  Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih standardih.

Iz letnega poročila SI-CERT[1] lahko razberemo: Število incidentov z leta v leto narašča. V letu 2017 je bilo zabeleženih 2.300 incidentov. Najvišje izplačana odškodnina za izsiljevalski virus je bila 14.800 EUR, povprečno oškodovanje z vrivanjem v poslovne komunikacije je znašalo 13.640 EUR (največje oškodovanje: 40.000 EUR).

Pri kibernetskemu tveganju ni vprašanje ali se bo napad zgodil, temveč kdaj se bo zgodil.

Na našem srečanju bomo poskusili odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Kako ocenimo kakšno je kibernetsko tveganje?
  • Kaj potrebujemo, da se hitro in učinkovito odzovemo na kibernetski napad?
  • Kako omejim škodo pri kibernetskem napadu in kaj naj naredimo, če pride do izsiljevanja?
  • Kako vem kakšne dokaze potrebujem in kako jih zberemo?
  • Ali se lahko zavarujemo za primer kibernetske nevarnost?
  • Kakšne škode so krite? Mogoče škoda ponovne vzpostavitve sistema, izpad poslovanja in podobno – torej lastne škode. Kaj pa škode z obveščanjem tretjih oseb in odškodnina, ki jo tretje osebe zahtevajo od nas?
  • Kaj ponujajo slovenski in tuji trgi glede zavarovalnih kritij, kakšne so omejitve, kakšne stroške krije zavarovanje?

Odgovore na zgornja vprašanja bomo poiskali v okviru predstavitev strokovnjakov ter okrogle mize

Komu je srečanje namenjeno:

vodjem oddelkov obvladovanja tveganj, notranje revizije in  zagotavljanja skladnosti, zavarovalnim posrednikom, obdelovalcem osebnih podatkov, snovalcem programskih rešitev, članom uprav in nadzornih svetov, vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obvladovanjem tveganj, profesorjem in študentom, vsem, ki želite izvedeti več o obvladovanju kibernetskih tveganj v podjetju.

Program:

8:30 – 8:45      Prijava udeležencev
8:45 – 9:10       Metod Platiše, Telekom Slovenije d.d.: Tveganja kibernetske varnosti
9:10 – 9:35       Janez Anžič, Telekom Slovenije d.d.: Operativni center kibernetske varnosti
9:35 – 10:00     dipl. ing. René Forsthuber, vodja mednarodnega razvoja pri Risk Experts: Analiza in Ocena tveganja z vidika prenosa tveganja na zavarovalnice (v angleščini)
10:00 – 10:15   Gorazd Gaertner, Zavarovalnica Triglav d.d.: Zavarovanje kibernetske zaščite
10:15 – 10:30   Sandi Šterpin, Marsh d.o.o.: Pogled mednarodne zavarovalno posredniške družbe na kibernetska tveganja?
10:30 – 10:45   Okrogla miza (v angleščini)
10:45 – 11:00   Povezovanje udeležencev in predavateljev

Kotizacija in prijava:

Za člane Združenja SI.RISK in Združenja zavarovalnih posrednikov je udeležba brezplačna. Prav tako je brezplačna udeležba za prva dva prijavljena študenta, ki morata predložiti dokazilo, da imata ali sta imela izbran izbirni predmet s področja obvladovanja tveganj. Cena za nečlane in ostale udeležence dogodka znaša 25 EUR, partnerskih združenj 15 EUR.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Prijavnice pošljite na elektronski naslov: info@sirisk.si s pripisom združenja, katerega član ste.

Partnerska združenja: IIA Slovenija, Evropski inštitut za skladnost poslovanja – EISEP, Združenje nadzornikov Slovenije – ZNS, Združenje bank Slovenije – ZBS

 

Opomba: Potrdila o udeležbi so možna na podlagi pisnega zaprosila.

[1] Poročilo o omrežni varnosti za leti 2016 in 2017, Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost, SI-CERT, 2018. Dostopno na https://www.cert.si/wp-content/uploads/2018/04/SI-CERT_LP_2016_2017.pdf