julij 17, 2024 Prijava
9. Mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta

9. Mednarodna konferenca IIA Slovenskega inštituta

Notranja revizija na razpotju

Vabimo vas na 9. Mednarodno konferenco IIA – Slovenskega inštituta , ki bo potekala ONLINE 18. septembra 2020.

O DOGODKU

Letošnja tema je v skladu z vstopom v novo desetletje: Notranja revizija na razpotju.

Notranja revizija se sooča z vse večjimi zahtevami, ki so posledica hitrih in nenadnih sprememb v vseh vidikih delovanja organizacije. COVID-19 je drastično spremenil tveganja, s katerimi se soočamo in notranje revizorje postavil pred številne nove izzive. Na konferenci bomo osvetlili načine, na katere lahko notranji revizorji odgovorimo na izzive in s tem pomagamo notranjerevizijski stroki ohraniti njeno relevantnost tudi v prihodnje. Pripravili smo program, ki bo združeval tako mednarodne kot slovenske strokovnjake iz različnih področij. Teme so različne, vendar je vsaka namenjena odpiranju novih vidikov delovanja notranje revizije, pri čemer je ključnega pomena, da se notranji revizorji zavedamo svojeg a poslanstva: dodajati vrednost organizaciji.

Teme so kot vsako leto mednarodno obarvane, saj je Slovenija močno vpeta v mednarodne tokove. V Sloveniji imamo znanja na visoki ravni! V Združenju notranjih revizorjev IIA Slovenskem inštitutu menimo, da je ključnega pomena sodelovanje in povezovanje vseh strok in vidikov, s poudarkom na strokovnosti. Namen predavanj konference je, da se predstavijo zanimive in drugačne prakse, ki jih nato notranji revizorji kritično ocenimo in prilagodimo svojim organizacijam.

Tako vas vljudno vabimo na konferenco, ki je letos za naše člane BREZPLAČNA. Zato smo se odločili, ker hočemo pomagati notranjerevizijski stroki, ki se je zaradi COVID-19 znašla pred novimi izzivi.

Lahko pa konferenco podprete v vaših organizacijah s sponzorskim ali donatorskim prispevkom! Veseli bomo!

Zelo smo veseli, da sta udeležbo potrdili

OSREDNJI GOSTJI KONFERENCE:

predsednica IIA Global:

Jenitha John (Chair of the Institute of Internal Auditors (IIA) Global Board of Directors)

Jenitha John opravlja funkcijo predsednice upravnega odbora IIA Global v letih 2020-21. V tej vlogi deluje kot članica globalnega upravnega odbora, predsednica nadzorne komisije ter predsednica globalne skupščine IIA (Global Assembly). Ga. John je sicer izvršna direktorica Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) v Južni Afriki in ima več kot 26-letne delovne izkušnje v notranji reviziji, tudi na mestu vodje (Chief Audit Executive).

V preteklih letih je ga. John prostovoljsko delovala kot podpredsednica upravnega odbora IIA Global ter v drugih funkcijah in telesih IIA Global povezanih z razvojem notranjerevizijske stroke. Poleg vodenja notranjerevizijske funkcije je Jenitha John v preteklosti nabrala številne izkušnje kot neizvršna direktorica v več zasebnih in javnih družbah. Trenutno deluje tudi kot neizvršna direktorica in vodja revizijskih komisij. Leta 2014 je prejela priznanje »South Africa’s Internal Auditor of the Year«.

Ga. John je pogosta gostja strokovnih konferenc po vsem svetu, na katerih je v preteklosti predavala o temah ko so: vloga notranje revizije v korporativnem upravljanju, sodelovanje pri dajanju zagotovil, ženske kot vodje, vpliv umetne inteligence in robotizacije na industrijo, pomen ključnih kazalcev uspeha. Ga. John se redno udeležuje mentorskih dogodkov, panelnih diskusij in strokovnih druženj ter je aktivna v izobraževanju mladih. Jenitha John je nosilka nazivov CIA in QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership) ter nazivov Chartered Accountant in Chartered Director v Južni Afriki ter SEP – Senior Executive Program Harvardske poslovne šole. Ga. John je diplomirala na univerzi KwaZulu-Natal in opravila specializacijo s področij finančnega in managerskega računovodstva, davkov, revizije in ekonomije na University of South Africa. Jenitha John si je za temo svojega mandata predsednice upravnega odbora IIA Global izbrala moto »Nova podoba odpornosti« s katerim želi poudariti pomen agilnosti v vsakdanji praksi notranjih revizorjev, posebej še v času pandemije. To je tudi glavna tema njenega predavanja na konferenci IIA Slovenija.

in

so prejemnica Nobelove nagrade za mir 2007 prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj

(klimatologinja, predstojnica katedre za agrometeorologijo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in članica Medvladnega foruma za spremembe podnebja v Ženevi)

Veselimo se srečanja in druženja z vami!

Upravni odbor Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta

PROGRAM

 • 08:30 – 09:00 Uvodni nagovor: Leto 2020 kot prelomno leto IIA Slovenije: Matej Drašček
 • 09:00 – 10:00 Ali se zavedamo tveganja podnebnih sprememb?: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
 • 10:00 – 10:15 Odmor
 • 10:15 – 10:45 Etični vidiki sodobne tehnologije: dr. Dan Podjed
 • 10:45 – 11:15 Kako izboljšati sodelovanje med zunanjimi in notranjimi revizorji?: dr. Marko Čular**
 • 11:15 – 12:00 Vodja notranje revizije v prvi in drugi obrambni liniji – izzivi in rešitve: dr. Röhrbein Stefan*
 • 12:00 – 13:00 Odmor za kosilo
 • 12.30 – 13.00 Predstavitev iAudit je celovite rešiteve za načrtovanje in izvajanje aktivnosti notranje revizije
 • 13:00 – 13:30 Ena na ena o kibernetski varnosti: Uroš Žust
 • 13:30 – 14:15 Uspešna komunikacija revizije v “novi normalnosti”: Tracie Marquardt*, CPA
 • 14:15 – 14:30 Odmor
 • 14:30 – 15:30 Novo opredelitev trdoživosti notranje revizije: Jenitha John, CIA, QIAL*
 • 15:30 – 16:00 Pogovor z Jenitho John in zaključek: Jenitha John, CIA, QIAL*
 • 16.00 – 16.30 Predstavitev iAudit je celovite rešiteve za načrtovanje in izvajanje aktivnosti notranje revizije*

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku
** Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

Program se lahko do pričetka konference še lahko spremeni.

Na konferenco se lahko prijavite s klikom YES oz. na gumb REGISTER. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest. Prosimo vas za prevzem vstopnice in potrditev udeležbe izključno preko aplikacije Eventbrite s klikom na zgornji gumb REGISTER (navodila najdete na https://www.iia.si/dokumenti/).

Za člane IIA (Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenskega inštituta) je udeležba BREZPLAČNA, za člane drugih IIA inštitutov in naših partnerskih organizacij (SiRisk; EISEP, ISACA, ACFE, ICS) znaša 75 EUR, za vse ostale znaša 99 EUR.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti najkasneje tri dni pred konferenco, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi uredite preko Eventbrite ali pošljite na naslov info@iia.si. Vsako odjavo pisno potrdimo.

Nosilci IIA-jevih strokovnih nazivov lahko za udeležbo na Konferenci uveljavljajo 7 CPE točk, od tega 1 za etiko.

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je na podlagi tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (Ur. l. RS, št. 44/19) izdala Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja za leto 2020. Pooblaščeni revizorji lahko tako za udeležbo na Konferenci uveljavijo 7 ur z oznako B, kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev.

Udeležnino se nakaže najkasneje do 11. 9. 2020 na poslovni račun Združenja notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut, Dunajska cesta 106, Ljubljana, številka SI56 6100 0002 1016 755. V namen plačila navedite ime in priimek. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 1809-2020.

Na konferenco se lahko prijavite tukaj s klikom. na gumb REGISTER (navodila najdete na https://www.iia.si/dokumenti/). Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani.

V kolikor bo za več udeležencev poravnalo udeležnino podjetje, v katerem ste zaposleni, prosimo pošljite specifikacijo plačanih udeležnin na email: info@iia.si.

Veliki sponzor

Srednji sponzor