maj 18, 2024 Prijava
20. Certificiranje CRM

20. Certificiranje CRM

20. srečanje Združenja SI.RISK je potekalo dne 20.5.2015 ob 14h na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Dogodek je bil namenjen članom društva.

Na dogodku je dr. Timotej Jagrič predstavil Certificiranje CRM. Certificiranje ima poudarek na aplikativnem znanju, tako da je kandidat takoj uposobljen delati na konkretnih primerih oziroma reševati probleme povezane s tveganji oziroma priložnostmi, s katerimi se srečuje na svojem delovnem mestu. Kandidat se lahko individualno pripravi na izpit ali pa predhodno obiskuje nekaj dnevna intenzivna predavanja. Trenutno je možno to certificiranje opraviti le v ZDA. Certificiranje ni opredeljeno na bančno ali zavarovalniško področje, temveč na poslovna področja podjetij.

Predsednica Združenja SI.RISK je prisotne seznanila, da FERMA pripravlja tudi certificiranje za upravljalce tveganj, ki bodo imeli možnost, da se certificirajo na dveh nivojih: osnovni in višji nivo. Zahtevana znanja bodo zajemala splošna znanja z upravljanja s tveganji (identifikacij, analiza, metode, ipd.), znanja iz zavarovalniškega področja ter posebna orodja za upravljanje s tveganji. FERMA bo certificiranje predstavila letos 4. – 7. oktobra v Benetkah na FERMA FORUMU.

Ga. Eva Grden je prisotnim predstavila raziskavo FERMA Risk Management Benchmarking Survey 2014, ga. Maja Šušteršič pa možne težave pri sklepanju zavarovanj za vodilne delavce, če bo potrjen trenutni predlog ZGD.