december 11, 2023 Prijava
18. UPRAVLJANJE S TVEGANJI (v okviru 3. konference IIA Slovenija)

18. UPRAVLJANJE S TVEGANJI (v okviru 3. konference IIA Slovenija)

3. mednarodna IIA konferenca na temo UPRAVLJANJA S TVEGANJI v sodolovanju s SI.RISK

Konferenco na temo UPRAVLJANJA TVEGANJ je organizirala IIA – Slovenski inštitut in Slovenski inštitut za revizijo v sodelovanju z našim zdrušenjem, saj gre za temo, s katero se strokovno ukvarja naše združenje.

Konferenca je potekala 22. in 23. maja 2014 v Ljubljani na Biotehniški fakulteti.

Notranji revizorji v sklopu IIA – Slovenskega inštituta spoznavajo povezavo med teorijo in prakso. Na evropskem nivoju se ECIIA in FERMA sodelujeta na področju Company Law in v tem smislu podajata smernice glede učinkovitega upravljanja s tveganji v podjetjih. Slovenski inštitut za revizijo (SIR) pa organizira izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva, opredeljenega v Zakonu o revidiranju ter pripravlja strokovne podlage za delo revizorjev.

Tema konference je bila zanimiva za širši krog, ne samo za upravljalce tveganj in povabljeni so bili številni tuji strokovnjaki, zato je bila udeležba zelo dobra.

Pripravljen je bil zanimiv in mednarodno obarvan program. Prvi dan konference je bil bolj splošen z mednarodnimi predavatelji, drugi dan pa je bil bolj praktičen, saj smo pripravili štiri delavnice.

Program 22. 5. 2014

 • 8:00-8:30 Registracija udeležencev
 • 8:30-8:45 Pozdravni nagovor, Polona Pergar Guzaj, IIA-Slovenski inštitut
 • 8:45-9:30 Strateška tveganja, mag. Vida Ogorelec, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj
 • 9:30-10:15 Aktualna problematika in sodobni trendi na področju upravljanja tveganja; Edwin V. Meyer, General Manager Risk and Insurance, ArcerolMittal SA and member of FERMA board of directors
 • 10:15-10:45 Odmor
 • 10:45-11:45 Obvladovanje operativnih tveganj in sodelovanje z notranjo revizijo; Kay Rahardjo, Chief Operational Risk Officer and Carin Salonia, Assistant Vice president, Internal Audit, Hartford USA
 • 11:45-13:14 Odmor
 • 13:15-14:00 Kako upravljati s cenovnim tveganjem?; prof. dr. Aleš Skok Berk
 • 14:00-14:45 Poslovna tveganja v notranji reviziji; Christopher Schneck CAE Telekom Austria
 • 14:45-15:15 Odmor
 • 15:15-16:00 Upravljanje s tveganjem prevar; Nina Potisek, direktorica Pravne pisarne in Boštjan Trstenjak, vodja oddelka Nadzor poslovanja in preiskav, Petrol d.d.
 • 16:00-16:45 Primerjava tveganj dirkalnega pilota s tveganji managerja; Peter Podlunšek, akrobatski pilot in manager, prvi slovenski udeleženec svetovnega prvenstva Red Bull Air Race
 • 16:45-17:00 Zaključek prvega dne konference

Program 23. 5. 2014

 • 8:30-8:45 Uvod v delavnice-upravljanje tveganj, Mag. Maja Šušteršič, predsednica SI.RISK
 • 8:45-10:15 ni primer, delo v skupinah, Maruša Hauptman, BDO revizija
 • 10:15-10:45 Odmor
 • 10:45-11:30 Vrste tveganj, Ogrodje upravljanja s tveganji (cilji, politika, strategija, taktika), ERM/SRM, Mag. Klemen Potisek, HSE
 • 11:30-13:00 Delavnica: upravljanje s tveganjem spremembe cen (blago, obresti in tečaji), Uroš Kalan, Atlantic Grupa
 • 13:00-14:30 Odmor
 • 14:30-15:15 Delavnica: upravljanje s kreditnimi tveganji, Klemen Potisek, HSE
 • 15:15-15:30 Zaključek delavnic, Mag. Maja Šušteršič, predsednica SI.RISK in Polona Pergar Guzaj, predsednica IIA – Slovenskega inštituta