maj 18, 2024 Prijava
10. Obvladovanje tveganj v družbah

10. Obvladovanje tveganj v družbah

OBRAVNAVANE TEME

Slovenske družbe skladno s slovensko zakonodajo že od leta 2006 poročamo o pomembnih tveganjih v letnih poročilih. Približno v tem času so se v slovenskih družbah začeli resneje sistematično razvijati oddelki, odbori za tveganja oziroma so se že obstoječi začeli združevati oziroma povezovati. Razvoj upravljanja s tveganji je tako značilen za vsako posamezno družbo, zaradi svojih specifičnih zahtev, načina izvajanja procesov in kateremu takrat znanemu sistemu upravljanja je sledila. Menimo, da je čas, da tudi v Sloveniji naredimo prerez in ugotovimo katere so podobnosti in posebnosti med družbami. V tej zvezi smo izvedli anketo med člani Združenja SI.RISK, ki je bila osnova za debato v tokratnem srečanju.

Na srečanju se nam je pridružila tudi ga. Katjuša Arko, KPMG, ki je predstavila anketo med nadzorniki na temo upravljanja s tveganji.