maj 23, 2022 Prijava
Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora

Odškodninska odgovornost in zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora

Datum in ura dogodka: 10. 6. 2019 ob 13:00

Kraj dogodka: Dom gospodarstva (dvorana A), Ljubljana

O DOGODKU

Zakaj je tema pomembna?

Finančna kriza v drugi polovici prejšnjega desetletja je razkrila pomembne pomankljivosti v standardih korporatvinega upravljanja in znatno pripomogla pri odkrivanju finančnih goljufij. Regulatorno okolje je postalo bolj dinamično/volatilno in predvsem strožje, hkrati pa se je znatno povečala potreba po transparentnosti gospodarskih družb. Posledica finančne krize je tudi bistvno povečana izpostavljenost odgovornosti članov organov vodenja in nadzora. Podjetja delujejo v globalnem okolju in so izpostavljena številnim tveganjem, člani organov pa se morajo pri svojem odločanju še hitreje prilagajati nenehno spreminjajoči se pokrajini. Poleg tega morajo člani organov vodenja in nadzora z bolj zapleteno dobavno verigo in podjetji, ki delujejo v mnogih državah, obvladovati različne pravne okvire, ki lahko vplivajo na njihovo upravljanje. Hkrati so podjetja in še posebej člani organov vodenja in nadzora podvrženi večjemu nadzoru s strani regulatorjev in družbe na splošno.

Podjetja, bi v primeru napačnih odločitev oziroma odločitev organov vodenja in nadzora, na podlagi katerih bi družbi nastala škoda, lahko dobile povrnjeno škodo. Organe vodenja in nadzora (in vseh ostalih zaposlenih) zavarujejo v okviru t.i. D&O (Directors’ & Officers’ Liability) pogosto skupaj še z drugimi izvršnimi osebami na nižjih vodstvenih ravneh v podjetju, ki sprejemajo odločitve.

D&O zavarovanja so odraz standarda korporativnega upravljanja v družbi. Za delničarje pogosto predstavljajo najbolj “likvidno sredstvo” za povračilo nastale škode zaradi napak vodilnih in ostalih zaposlenih v družbi, hkrati pa kvalitetno D&O zavarovanje pomeni pomembno konkurenčno prednost pri kadrovanju najboljših članov upravljanja in nadzora.

Komu je posvet namenjen?
Posvet je namenjen vsem predsednikom in članom uprav, poslovodstev, upravnih odborov in nadzornih svetov kot tudi drugim deležnikom – predstavnikom strokovnih služb, ki skrbijo za pripravo zavarovanj in tudi morebitno aktiviranje teh polic ter vsem zainteresiranim deležnikom.

Vsebina programa in predstavitev govorcev je dostopna na povezavi tukaj.

PRIJAVA

Informacije

Kotizacija vključuje tudi vsa gradiva in okrepčila za udeležence.

·         150,00 EUR + DDV (član Združenja nadzornikov Slovenije / Združenja Manager / SI.RISK )

·         180,00 EUR + DDV (polna cena)

PLAČILO:
Kotizacijo je potrebno poravnati najkasneje dva (2) dni pred pričetkom na: Združenje nadzornikov Slovenije, Dunajska cesta 128a, Ljubljana, poslovni račun št. SI56 0205 3005 0549 021 (NLB, d.d., Ljubljana). DDV v ceni ni obračunan. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. ZNS je davčni zavezanec (ID DDV: SI80341942).
Račun za udeležbo pošljemo po zaključku programa. Na vašo željo vam za plačilo kotizacije pripravimo predračun.

ODJAVE:
O morebitni odsotnosti nam vsaj dva (2) dni pred začetkom dogodka pošljite pisno obvestilo na naslov: info@zdruzenje-ns.si, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Neplačilo predračuna ne pomeni avtomatične odjave. Odjava mora biti pisna. Vplačanih kotizacij za prijave, ki niso pravočasno odpovedane ne vračamo. Mogoče pa so zamenjave udeležencev, sporočite nam le ime in priimek osebe, ki bo nadomestila prijavljeno osebo.
Vnaprej se zahvaljujemo za razumevanje.

Dodatne informacije:
mag. Rada Sibila, pomočnica izvršne direktorice ZNS, T: 01/ 530 86 44 ali E: rada.sibila@zdruzenje-ns.si