maj 19, 2021 Prijava
31. Izkušnje z zavarovanjem odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev (D&O)