november 13, 2019 Prijava
15. Povezovanje upravljanja s tveganji z notranjo revizijo