februar 28, 2020 Prijava
15. Povezovanje upravljanja s tveganji z notranjo revizijo