maj 18, 2024 Prijava
23. Posvet ZGD-1 in D&O

23. Posvet ZGD-1 in D&O

23. srečanje Združenja SI.RISK je potekalo na temo

Zavarovanje odgovornost direktorjev in vodilnih delavcev

Dne 02. februarja 2016 je v Ljubljani potekal posvet o zahtevah drugega odstavka 263. člena ZGD).

Drugi odstavek 263. člena ZGD zahteva, da v kolikor družba sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje članov organov vodenja ali nadzora pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi, mora biti določena odbitna franšiza vsaj v višini 10 % škode, vendar ne več, kot znaša 1,5-kratnik njihovih fiksnih letnih prejemkov.
Ugotavljamo, da se brez pojasnil ali še bolje smernic, pojavljajo številna vprašanja, ki so povezana s tveganjem, da podjetje, ki kupi, posrednik, ki posreduje pri poslu in zavarovalnica, ki proda produkt niso skladni z zakonom ter da organ nadzora zakonodajalca nima vseh okvirjev za presojo skladnosti z zakonom. Ne glede na to, da ni predvidena kazen, v kolikor se drugega odstavka 263. člena ne izpolnjuje, smo pri pripravi dopisa za ministrstvi v Združenju SI.RISK opazili izjemno veliko željo po odgovornem ravnanju prej navedenih deležnikov in zato želimo, da čim prej dobimo smernice, ki bodo zmanjšale izpostavljenost nepotrebnemu tveganju pri izpolnjevanju zakonodaje.

Na posvetu smo na kratko predstavili težave, s katerimi se soočamo pri izpolnjevanju določbe zakona in sicer:

  • za katere osebe velja in
  • kako pravilno urediti franšizo.

Po kratki predstavitvi so prisotni v debati podali svoje videnje težav in/ali predloge rešitve. Določena je bila skupina, ki bo operativno pripravljena delati in izdelati smernice za izvajanje določb drugega odstavka 263. člena ZGD.