maj 18, 2024 Prijava
23. Sodelovanje in povezanost funkcij skladnosti poslovanja in upravljanja s tveganji v podjetjih

23. Sodelovanje in povezanost funkcij skladnosti poslovanja in upravljanja s tveganji v podjetjih

24. srečanje Združenja SI.RISK, ki je potekalo v sodelovanju z Evropskim inštitutom za skladnost in etiko poslovanja – EISEP

 

Sodelovanje in povezanost funkcij skladnosti poslovanja in upravljanja s tveganji v podjetjih

Datum: 10. 03. 2016 od 08:30 do 10:30

Kraj: Hotel Slon, Ljubljana

Razvita funkcija skladnosti poslovanja in vpeljan sistem celovitega upravljanja s tveganji sta nepogrešljiva sestavna dela uspešnega sistema korporativnega upravljanja.

Na našem skupnem srečanju smo se soočili s skupnimi dilemami in vprašanji ter predvsem priložnostmi, ki nam jih sodelovanje in razumevanje med obema funkcijama nudi.

Z nami sta bili Jenny Schmigale iz podjetja Scandilines in Andrijana Bergant iz NLB d.d.

Na srečanju smo spoznali dobro prakso sodelovanja obeh funkcij v finančnih organizacijah in nefinančnih organizacijah. Po kratkih uvodnih predstavitvah smo imeli razpravo, s katero smo pridobili potrebne dodatne informacije. Razpravljali smo:

  • kako sta funkciji umeščeni v organizacijsko strukturo podjetja,
  • kje so ključne stične točke med funkcijama in kje razlike,
  • kaj je največja prednost sodelovanja in na kakšen način je sodelovanje vpeljano v praksi,
  • kakšen naj bo profil oz. kompetence strokovnjaka za skladnost oz. risk managerja – ali se kompetence razlikujejo, ali gre za finančno ali nefinančno institucijo.

Obe razpravljavki sta predstavili tudi pristop in prakso pri upravljanju s tveganji, vsaka na svojem področju dela.

Komu je bilo srečanje namenjeno:

  • članom Združenja SI.RISK in članom EISEP,
  • vsem, ki se z funkcijami skladnosti in obvladovanja tveganj srečujete in vsem, ki želite spoznati koristi funkcij nadzora pri doseganju poslovnih ciljev ali
  • vsem, ki se želite včlaniti in se želite prepričati o koristih članstva.

Kotizacija:

  • Za člane EISEP in SI.RISK je udeležba brezplačna. Cena za nečlane znaša 35 EUR. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest.

Prijavnice pošljite na e-naslova: info@sirisk.si.

Predstavitev gostij na panelu:

Jenny Schmigale, Scandlines Jenny Schmigale ima več kot deset let izkušenj z implemetacijo, upravljanjem in revidiranjem sistemov upravljanja s tveganji, notranjih kontrol in skladnosti v srednje velikih in velikih družbah. Od leta 2013 dalje je skrbnica za skladnost poslovanja v korporaciji Scandilines.

Andrijana Bergant: Andrijana Bergant je svetovalka v Centru za skladnost poslovanja in krepitev integritete v banki NLB, d.d., kjer vodi skupino za razvoj in preventivo. Pred tem je več let gradila funkcijo skladnosti poslovanja v največji slovenski zavarovalnici. Ima mednarodni certifikat CCEP-I.

Panel in razpravo je vodila: Eva Grden, Telekom Slovenije d.d.

Povezava do dokumenta.