julij 17, 2024 Prijava
05. srečanje – Spremembe kadrovske zakonodaje

05. srečanje – Spremembe kadrovske zakonodaje

ZAPIS 5. SREČANJA

V prostorih Save Kranj, 08.12.2010

Vzrok: zunanji: spreminjajoča zakonodaja na področju delovnega prava

Tveganja: Tveganja povezana s spreminjajočo zakonodajo na področju kadrov

Običajno, ko se govori o risk managementu, ljudje pomislijo na tveganja povezana s finančnim poslovanjem v podjetjih. Vendar se s tveganji srečujemo na vseh področjih poslovanja. Po neki analizi risk mangementa predstavljajo finančna tveganja komaj 5 % vseh tveganj, pa še ta so v precejšnji meri zaradi ponujenih možnosti raznih zaščit v obliki raznih inštrumentov preko zavarovalnic in bank precej pokrita.

Res je, da je vsako področje delovanja v podjetju samo odgovorno za ugotavljanje in obvladovanje oz. upravljanje s tveganji. Nad vsem pa mora obstajati nek enoten sistem za upravljanje s tveganji, da se lažje ugotavljajo in postavljajo prioritete v podjetjih. Večji učinek – večja prioriteta. Tako se izločajo rešitve za nepomembne stvari, ki bi zaradi večje prodornosti in boljše retorike posameznika lahko bile višje na seznamu prioritet.

Največja tveganja so vedno povezana s kadri. Pravi ljudje na pravih mestih, ki se znajo odločati in prispevati k razvoju družbe so največji kapital, zato je ravnanje z ljudmi najbolj občutljivo področje, kjer je potrebno tveganja zaznati pravočasno in se nanje pripraviti. Temu je bil namenjeno tudi to srečanje.

Naše društvo se ukvarja z vsemi tveganji, ki se pojavljajo pri poslovanju in eno od trenutnih pomembnih področij je spreminjanje zakonodaje na delovno-pravnem področju. Menjajo se:

 1. Zakon o delovnih razmerjih
 2. Zakon o trgu delovne sile – že sprejet
 3. Zakon o upokojevanju ZPIZ-2
 4. Zakon o malem delu – že sprejet,
 5. razpravlja se o drugem in tretjem stebru pokojninskega zavarovanja, itd.
 6. Praktično se v zelo kratkem času menja skoraj celotna zakonodaja s tega področja.

V podjetjih moramo svoje procese in politiko v zvezi s to spreminjajočo zakonodajo pravočasno prilagoditi, oz. pri nesprejetih zakonih poskusiti vplivati na spremembe členov predlogov zakonov, ki gospodarstvu lahko škodijo.

Zato smo povabili na srečanje o spreminjanju delovno-pravne zakonodaje zelo kompetente ljudi, ki so strokovnjaki s tega področja.

Po uvodnem nagovoru predsednika uprave, g. Janeza Bohoriča, je bil na kratko predstavljen savski projekt Družini prijazno podjetje (ga. Irena Ropret), ki je namenjen pospeševanju motivacije, zagnanosti in pripadnosti podjetju. Sava je dobila za svoj projekt slovensko nagrado.

Gostje so med splošno debato predstavili:

 • g. Matjaž Musil: razmišljanja o zagotavljanju varnosti v starostnem obdobju (drugi pokojninski steber)
 • trenutne verzije predloge zakonov:
  • G. Anže Hiršl (ZDS): Zakon o delovnih razmerjih
  • Ga. Kristina Barič (ZDS) in ga. Tatjana Čerin (GZS) ZPIZ 2
  • Ga. Lučka Žižek (ZZS): Zakon o urejanju trga dela

Zapis pripravila: Vlasta Mekiš