december 11, 2023 Prijava
08. Srečanje s predstavniki FERME

08. Srečanje s predstavniki FERME

OBRAVNAVANE TEME

Zveza evropskih združenj za upravljanje s tveganji (FERMA – Federation of European Risk Management Associations) združuje 21 nacionalnih združenj iz EU, Švice, Rusije in Turčije. Septembra letos je član FERME postalo tudi Združenje SI.RISK.

Posebna gosta sta bila predstavnika FERME:

G. Pierre Sonigo, generalni sekretar in Ga. Florence Bindelle, izvršna direktorica,

ki sta nam predstavila FERMO, njene aktivnosti, vlogo, cilje in možnosti povezovanja z ostalimi člani.