maj 18, 2024 Prijava
19. Tveganja davčne utaje in tveganje vpletenosti v pranje denarja

19. Tveganja davčne utaje in tveganje vpletenosti v pranje denarja

Dne 04. decembra 2014 je potekalo 19. srečanje Združenja SI.RISK.

Na srečanju smo obravnavali obvladovanje tveganja davčne utaje ter vpletenost v pranje denarja (Anti-Money Laundering) in preprečevanje financiranja terorizma.

Slovenska podjetja morajo v poslovnem okolju upoštevati načela integritete in etike. Pri svojem poslovanju so dolžna spoštovati veljavno slovensko zakonodajo in ostale predpise, ki zadevajo področje boja proti pranju denarja in financiranju terorizma (Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZFPPDFT), mednarodne uredbe, direktive in konvencije mednarodnih institucij…), z vidika preprečevanja davčnih utaj veljavne davčne predpise RS, s obema sklopoma pa je povezana tudi slovenska protikorupcijska zakonodaja skupaj z mednarodnimi pravnimi akti.
Slovenski in mednarodni pravni akti so osnova, vendar je potrebno preverjati in meriti tudi učinkovitost njihovega izvajanja.
Z vidika posameznega podjetja se zdi, da je to tema, ki je obvladovana, vendar ali je res tako? Dogajanje v svetu nas navaja na to, da so te občutljive teme danes še bolj pomembne kod kdajkoli prej. Poznamo in imamo vzpostavljene indikatorje, ki nas obvestijo o sumu na pranje denarja? Kakšni so sodobni prepoznavni indikatorji? Ali se dovolj zavedamo, da smo odgovorni tudi za ravnanje tretjih, to je svojih poslovnih partnerjev?

Na srečanu so nam povabljeni zunanji predavatelji pomagal odgovoriti na zastavljena vprašanj in nam pomagali določiti smernice prepoznavanja in obvladovanja teh tveganj.

Prosojnice predavanja o davčni utaji