december 11, 2023 Prijava
Vabilo na strokovno srečanje

Vabilo na strokovno srečanje

Spoštovani,

vljudni vabljeni na strokovno srečanje, ki ga organizira Slovensko združenje za tveganja in zavarovanja SI.RISK z gostujočimi predavatelji. Srečanje bo

v sredo, 11. oktobra 2023, s pričetkom ob 9. uri potekalo v prostorih Telekoma Slovenije na lokaciji Stegne 19 (Teslina predavalnica, 4. nadstropje) v Ljubljani.1

Srečanje bo trajalo 2 uri.

Vsebina dogodka:

  • Seznanitev z aktualnimi dogajanji, povezanimi z vojno v Ukrajini in mednarodno varnostno arhitekturo (mag. Dobran Božič, Ministrstvo za obrambo).
  • Ekonomska in finančna tveganja, njihov vpliv na gospodarski položaj posameznih regij sveta ter gospodarske napovedi (mag. Darja Žlogar, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj).
  • Prednosti sprejemanja zavez trajnosti in vpliv predanosti trajnostnemu razvoju na poslovno integriteto (mag. Mihael Babič, mag. Liljana Kozlovič, Libra Consulting).
  • Vprašanja, izmenjava mnenj in izkušenj.

Dogodek je namenjen članom Združenja SI.RISK ter predstavnikom gospodarskih družb in javnega sektorja.

Udeležence vabimo, da nam morebitna vprašanja ali teme, za katere želite, da jih predavatelji naslovijo, posredujete do torka, 10. oktobra na info@sirisk.si.

Prosimo vas za potrditev udeležbe na info@sirisk.si do torka, 10. oktobra, do 10. ure.

Udeležba na dogodku je za člane Združenja SI.RISK in za študente brezplačna, za člane partnerskih združenj (IIA, ZBS, …) je cena 40 EUR/udeleženca, za druge udeležence pa 80 EUR/udeleženca. Prosimo, da udeležnino nakažete najkasneje do 9. oktobra 2023 na TRR Združenja SI.RISK, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, št. TRR: SI56 0430 2000 3003 783. V namen plačila navedite ime, priimek in organizacijo.

Veselimo se srečanja z vami!

ZAKAJ JE TEMA POMEMBNA?

Varnostna, ekonomska in finančna tveganja predstavljajo pomemben izziv za podjetja, saj imajo lahko znaten vpliv na njihovo poslovanje. Zaradi teh tveganj morajo podjetja izvajati ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj, kot so zavarovanje, izboljšanje varnostnih ukrepov, načrtovanje za nepredvidene dogodke … Ključno je tudi, da podjetja ostanejo agilna in prilagodljiva, da se lahko učinkovito odzivajo na spremembe v svojem okolju.

Raziskavo Allianz Risk Barometer pripravijo vsako leto za najpomembnejša tveganja. V tabeli je prepoznanih 10 najpomembnejših globalnih tveganj za leto 2023.

Vir: Allianz-Risk-Barometer-2023_Results-Appendix.pdf

Sprejemanje zavez glede trajnosti zahteva dolgoročno zavezanost in naložbe družbe, kjer se pozitivni učinki ne pojavijo vedno takoj. Dolgoročno pa lahko trajnostna usmeritev prinese številne pozitivne učinke tako za podjetje kot za okolje in družbo kot celoto.

Predanost k trajnostnemu razvoju lahko pomembno vpliva na poslovno integriteto podjetja. Poslovna integriteta se nanaša na etično ravnanje podjetja, ki vključuje poštenost, pošteno konkurenco, transparentnost in odgovornost, kjer je trajnostni razvoj tesno povezan z načeli etičnega poslovanja. Podjetja, ki se zavedajo svoje odgovornosti do okolja, družbe in svojih deležnikov, običajno gojijo etično poslovno kulturo in uživajo zaupanje strank in širše skupnosti.

PREDSTAVITEV PREDAVATELJEV

Seznanitev z aktualnimi dogajanji glede vojne v Ukrajini in mednarodno varnostno arhitekturo
Mag. Dobran Božič
Ima bogato kariero tako v Slovenski vojski kot v javnem sektorju nasploh. Bil je načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Bil je direktor Urada Vlade RS za varovanje tajnih podatkov ter sočasno odgovoren za ustanovitev Agencije za kibernetsko varnost v RS in implementacijo EU zakonodaje s tega področja. Nato je bil imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve in bil namestnik ministra, pristojnega za zunanje zadeve, področje EU, gospodarske diplomacije (vključno z OECD) in večstranskega sodelovanja, ki je vključevalo ZN, OVSE in Svet Evrope. Trenutno opravlja funkcijo vojaškega svetovalca ministra za obrambo.

Ekonomska in finančna tveganja, njihov vpliv na gospodarski položaj posameznih regij sveta ter gospodarske napovedi
Mag. Darja Žlogar
Mag. Darja Žlogar je makroekonomistka, ki na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) že več kot 20 let spremlja politično, gospodarsko in bilateralno dogajanje posameznih držav ter pripravlja ocene državnega tveganja in druge vrste analiz, predvsem za SID banko in MZEZ. V začetku leta 2015 je prevzela vodenje Oddelka ekonomskih raziskav v CMSR, njene glavne naloge pa so spremljanje političnega, gospodarskega in bilateralnega dogajanja v svetu in podrobneje v posameznih državah; izdelava različnih vrst analiz, med njimi tudi kratkoročnih in srednjeročnih ocen državnega tveganja (»country risk«) za SID banko, ter nadzor nad posodabljanjem CMSR-jeve »Metodologije za ocenjevanje državnega tveganja«. V svoji magistrski nalogi je pod mentorstvom prof. dr. Mojmirja Mraka CMSR-jevo metodologijo tudi primerjala z metodologijami velikih treh bonitetnih agencij Moody’s, S&P in Fitch. V obdobju 2009-2014 je kot predstavnica Republike Slovenije sodelovala v OECD-jevi Skupini strokovnjakov za ocenjevanje državnega tveganja (Sub Group of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits – Country Risk Experts), že več let je predsednica Sveta raziskovalcev CMSR in od junija 2022 ponovno članica Sveta Centra CMSR.

Prednosti sprejemanja zavez trajnosti in vpliv predanosti trajnostnemu razvoju na poslovno integriteto
Mag. Lilijana Kozlovič
Je pravna svetovalka podjetjem, organizacijam in fizičnim osebam v okviru tima Libra Konzultiranje, pravna svetovalka Komisije za preprečevanje korupcije in pravna svetovalka Zagovornika načela enakosti, članica Združenja nadzornikov Slovenije in aktivna članica Slovenskega sociološkega društva. Pred tem je bila ministrica za pravosodje, direktorica Agencije RS za okolje, generalna sekretarka Vlade RS, poslanka, načelnica upravne enote. Je priznana pravna strokovnjakinja na različnih pravnih področjih, ki so povezana s trajnostnim razvojem: okolje, enake možnosti in človekove pravice, sociologijo prava, delovnim pravom, integriteto, upravnim pravom, varstvom osebnih podatkov idr. Pri svojem delu se še posebej posveča izzivom, ki so povezani s celostno spremembo razumevanja integritete in družbene odgovornosti podjetij.

Mag. Mihael Babič
Po zaključku univerzitetnega študija gradbeništva je magistriral iz poslovodenja in organizacije. Po načrtovanju, vodenju, nadzoru in financiranju nepremičninskih projektov se je v zadnjih dveh desetletjih posvetil vlogam svetovalca, trenerja in coacha. Doma in v tujini je sodeloval z manjšimi in večjimi podjetji, kot so Philip Morris, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Servie, Krka, AT Kearney, Tarkett, OMV predvsem na področju organizacijskega razvoja. Njegovo delo na svetovalnem področju je bilo še posebej usmerjeno pomoči vodstvu pri soočanju z izzivi strateških sprememb ter povečanju učinkovitosti in odgovornosti zaposlenih s ciljem, da organizacije kljub neugodnim poslovnim pogojem bolje izkoristijo svoje zmožnosti in priložnosti. V zadnjih letih se glede na izrazitost podnebnih sprememb ter s tem povezanih zahtev deležnikov in regulative v okviru tima Libra Konzultiranje pretežno posveča trajnostnim vidikom gospodarjenja.