december 11, 2023 Prijava
04. srečanje – Zavarovanje okoljskih nesreč po evropski direktivi

04. srečanje – Zavarovanje okoljskih nesreč po evropski direktivi

Zapis 4. srečanja

ki je bilo v prostorih družbe Krka, d.d., 29.3.2010 v času od 13. do 17. ure.

Vodilna tema: Ekološka tveganja in možnost zavarovanj

Vabljeni in prisotni:

 • Člani neformalnega združenja
 • Ekologi družb članov neformalnega združenja in gostje:
  • Predstavnica GZS Janja Leban, direktorica službe za varstvo okolja
  • Predstavnika Slovenskega zavarovalnega združenja g. Dejan Srše in ga. Saša Hojker
  • Dekan pravne fakultete Univerze v Mariboru, g. Rajko Knez

Prisotnih je bilo 19 oseb (seznam prisotnih priložen).

Dnevni red:

 1. Pozdravni nagovor članice uprave Krke, d.d., ge. Zvezdana Bajc
 2. Predstavitev pravnega vidika okoljevarstvenih tveganj – g. Rajko Knez
 3. Predstavitev možnosti zavarovanja pred okoljevarstvenimi tveganji – g. Dejan Srše in ga. Saša Hojker
 4. Prosta debata o okoljevarstvenih tveganjih in možnostih zavarovanj
 5. Ogled čistilne naprave – ga. Irena Čarman.

Po pozdravnem nagovoru in kratki predstavitvi družbe Krka, d.d., smo si ogledali pravni del ekoloških tveganj.

Kršitev pravil na ekološkem področju zajemajo 3 velika področja: varovanje zasebnega, javnega in ustavnega varstva interesa do narave in okolja. Posledice ekološke katastrofe so tako daljnosežne in nekatere praktično nepopravljive, zato je potrebno delovati vnaprej s pravočasnim prepoznavanjem tveganj, s previdnim ravnanjem z nevarnimi materiali in preventivnim ukrepanjem . Zelo velik vpliv pri vsaki ekološki škodi bo imela objektivna odgovornost. Vsa pozitivna zakonodaja predvideva, da bo moral onesnaževalec vzpostaviti okolje na stanje pred ekološko nesrečo, če pa to ni mogoče pa mora škodo kompenzirati z odškodnino (premoženjska in nepremoženjska škoda). Po zakonu je obvezno vsako ekološko škodo prijaviti preko vlade RS na evropsko komisijo za okolje. Ko neka ekološka škoda nastane se ugotovi domnevna krivda glede na to, kdo je najbolj verjetni onesnaževalec. Od takrat je dokazno breme najbolj verjetnega onesnaževalca na njegovih ramenih.

Zavarovalnica se vključi z zavarovanjem, ki pokriva objektivno odgovornost oseb. Pri tem je potrebno poudariti, da se škode povzročene na lastnini tretjih (varstvo zasebnega interesa) običajno krije iz splošnega dela police za odgovornost razširjene za ekološke škode. Za varstvo javnega interesa oziroma direktive 2004/35/ES pa je potrebno urediti še dodatno razširitev ali zavarovalno polico. Velik problem lahko nastane pri transnacionalnih ekoloških škodah, če zavarovalnice krijejo le škodo na območju lastne države npr. onesnaženje Drave v Avstriji, lahko onesnaži okolje tudi v Sloveniji, Hrvaški, onesnaženje Donave pa lahko pusti posledice v vseh državah do izliva v Črno morje).

Ekološke škode so zelo visoke, temu primerno pa so visoke tudi zavarovalne vsote in premije. Slovenske zavarovalnice svoj produkt za zavarovanje odgovornosti za okoljska tveganja po direktivi šele pripravljajo. Zaradi velikosti potencialnih škod pa bodo tveganja slovenske zavarovalnice delile z mednarodnimi pozavarovalnimi trgi. Vsaka zavarovalna polica bo dogovorjena individualno in bo prilagojena posamezni panogi.

Zapisala: Vlasta Mekiš

Kranj, 01.04.2010