julij 17, 2024 Prijava
Strokovna literatura

Strokovna literatura

ERM

FERMA ECIIA Smernice

ECIIA – FERMA smernice k EU direktivi 2006/43/EC – article 41 (prvi del)

ECIIA – FERMA smernice k EU direktivi 2006/43/EC – article 21 (drugi del)

Kibernetsko tveganje

Priprave na zavarovanje kibernetskih tveganj

FERMA – ECIIA Poročilo o upravljanju s kibernetskim tveganjem (posodobljeno)

FERMA – ECIIA Poročilo o upravljanju s kibernetskim tveganjem

Časopis Commercial Risk Europe

Commercial Risk Europe

Časopis Strategic Risk

Strategic Risk