julij 17, 2024 Prijava
SI.RISK novice, januar 2018

SI.RISK novice, januar 2018

Št. 8, januar 2018

ČLANSTVO V ZDRUŽENJU SI.RISK JE MOŽNO TUDI ZA UPRAVLJALCE TVEGANJ V DRUŽBAH S PODROČJA ZAVAROVANJA IN SVETOVANJA

Konec leta 2017 je začel veljati nov statut Združenja SI.RISK, ki omogoča članstvo tudi družbam, katerih dejavnost se nanaša na zavarovanje, zavarovalno zastopanje, zavarovalno posredovanje ali svetovanje na področju obvladovanja tveganj.

»Združenje SI.RISK bo z razširitvijo članstva tudi za te dejavnosti imel dodatne možnosti za uresničevanje svojega namena razširjanja in razvoja stroke obvladovanja tveganj in zavarovanj v podjetjih. Z modelom kot ga imajo tudi naši Belgijski kolegi pričakujemo, da bodo naši novi člani s skupnimi aktivnostmi pripomogli k dodatnem in hitrejšem razvoju stroke, ki je iz dneva v dan bolj pomembna za slovenska podjetja in njihov dolgoročni razvoj.« je izjavila mag. Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK

Združenje SI.RISK bo s svojimi novimi člani skupaj načrtoval dogodke, razvijal smernice in ozaveščal o možnih priložnostih ter posledicah realizacije negativnih tveganj.

2018 bo leto raziskav

»Prihajajoče leto bo leto raziskav« je povedla predsednica. Združenje SI.RISK izvedlo na izbranem vzorcu bazično raziskavo kako imajo slovenska podjetja razvito funkcijo obvladovanja tveganja, v okviru članstva FERMA bo potekalo več raziskavi: o uporabi informacijskega sistema pri obvladovanju tveganj (zaključek 14.2.2018), o kibernetskih tveganjih, ki je pilotni projekt OECD in FERMA ter vse evropska raziskava o obvladovanju tveganja in zavarovanj v podjetjih, ki jo vsako drugo leto izvaja FERMA.

Opomba: V raziskavah lahko sodelujejo tudi podjetja, ki sicer niso člani Združenja SI.RISK-a.

PREDLOG ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV ZVOP-2 V JAVNI OBRAVNAVI

Obveščamo vas, da je možno oddati pripombe na predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov do 2.2.2018. V kolikor imate predloge, jih pošljite na naš elektronski naslov: info@sirisk.si.

Predlog zakona si lahko pogledate na povezavi tukaj.

TEHNOLOGIJA VERIŽENJA BLOKOV (BLOCK CHAIN) V ZAVAROVALNIŠTVU

Zavarovalna dejavnost se je v letih od svojega nastanka morala nenehno razvijati, da je lahko sledila smernicam, ki jih narekuje svet. Tudi danes se srečuje s situacijo, ki bo zagotovo vplivala na način poslovanja, in sicer s tehnologijo veriženja blokov (blockchain). AIG je nedavno preizkusil prvi večnacionalni zavarovalniški program tehnologije veriženja blokov.

V osnovi je blockchain najnovejši tehnološki napredek, ki zavarovalniški industriji omogoči, počne to, kar je od nekdaj počela: zabeleži transakcije in si s tem zagotovi gotovost. Potencialna ekonomska vrednost blockchaina je bistveno lažje poslovanje ob hkratnem večanju prepoznavnosti in zaupanja vseh vključenih strank. Na bolj tehnični ravni pa lahko blockchain opredelimo kot vzajemno bilančno knjigo, ki olajša proces kronološkega beleženja transakcij in sledenja premoženja med strankami v poslovni mreži. Vsaka stranka v mreži potrdi vsako novo transakcijo oz. blok in s tem zagotovi soglasje o tem, kar se zapisuje. Ko enkrat odobri zapisano, se bloka več ne da spremeniti, niti v primeru morebitne napake. Četudi gre za napako, se ta lahko popravi zgolj z novim blokom, ki pa zabeleži tako napako kot popravek in je na vpogled vsem sodelujočim strankam.

Tehnologija veriženja blokov v zavarovalništvu ponuja atraktivne priložnosti. Postopek pisanja zavarovalnih pogodb v različnih državah in jurisdikcijah je naporen in lahko vodi do znatnih operativnih trenj in stroškov. Z blockchainom bi tako pospešili postopek transakcije in zagotovili strankam večjo pogodbeno varnost po nižjih stroških. V kompleksnem svetu premij in terjatev bi imeli večjo preglednost nad sledenjem in obdelavo plačil, prav tako bi lahko samodejno izvrševali pametne pogodbe, ko bi bili realizirani vnaprej določeni pogoji. Slednje bi bilo za zavarovalniško industrijo zelo uporabno v primerih življenjskih zavarovanj in zavarovanj letov.

Kljub jasnemu potencialu, ki ga ima blockchain, se pojavljajo določeni dvomi. Kot pri vsaki novi tehnologiji bi bila stopnja začetnih kapitalskih naložb visoka, zato se mnogi sprašujejo, če bo znižanje kasnejših transakcijskih stroškov odtehtalo začetno investicijo. Pod vprašajem ostaja tudi kibernetska varnost, zlasti zaradi delitve osebnih podatkov med večimi strankami.

Povzeto po: RiskTech: Blockchain for commercial insurance: what’s the point? (Airmic)

COSO IZDAL NOV DOKUMENT ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ

COSO (Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije – COSO) je objavil nov dokument na temo obvladovanja tveganj za podjetja (Enterprise Risk Management – ERM). Zasnovan je tako, da pomaga organizacijam pri ustvarjanju, ohranjanju in uresničevanju vrednosti, hkrati pa izboljšuje svoj pristop k obvladovanju tveganj. Dokument, ki posodablja obstoječo verzijo iz leta 2004, poudarja pomen obvladovanja tveganj za podjetja pri strateškem načrtovanju in potrebo le-tega po vključitvi v organizaciji.

Povzeto po: COSO publishes new risk management framework (Airmic)

KRATKE NOVICE
Novo verzijo ISO 31000 lahko pričakujete februarja 2018.

Novembra 2017 so bili izbrani nagrajenci s področja obvladovanja tveganj in zavarovanj:
Risk Manager of the Year
Eberhard Faller, Senior Vice President, Central Insurances, BASF, member of the German risk management association GVNW
Rising Star of the Year
Özge Öz, Risk Manager, LC Waikiki, member of the Turkish risk management association ERMA
Risk Manager Lifetime Achievement
Andrew Bradley, Head of Group Risk Services, Nestlé Vevey, member of the Swiss risk management association SIRM

PRIPOROČAMO – strokovno branje
COSO: Executive Summary Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance

Delavci na poti – obvladovanje novih tveganj
Dolžnost skrbnega ravnanja evropskih organizacij za njihove mobilne delavce

CommericalRisk: Captive on the rise

Global risk report 2018

CERTIFICIRANJE

rimap, nosilec certificiranja: FERMA, termini vsak mesec od feb. – dec. 2018. Več o certificiranju si lahko preberete na povezavi tukaj.

University of Hull, HU6 7RX, UK, 4.-8.6. 2018 Certified in Quantitative Risk Management – CQRM, nosilec: prof.dr. Mun. Več o certificiranju si lahko preberete na povezavi tukaj.

Novice pripravili: Špela Škofič, Jure Mežnaršič in Maja Šušteršič