julij 17, 2024 Prijava
O Društvu

Namen in cilji

Osnovni namen društva je razvoj področja obvladovanja tveganj in okrepitev zavedanja o obvladovanju tveganj in zavarovanj v gospodarskih in javnih družbah/podjetjih.

Naš cilj je, da zagotovimo pogoje, ki bodo omogočali članom povečanje učinkovitosti in večjo kakovost dela. To dosegamo:

  • z izmenjavo izkušenj, mnenj, idej med člani,
  • z informiranjem in izobraževanjem članov,
  • z zastopanjem strokovnih interesov in interesov članov v procesu priprave zakonodaje tako na evropski kot lokalni ravni,
  • s sodelovanjem z drugimi strokovnimi združenji in organizacijami,
  • s spremljanjem novih dognanj na področju obvladovanja tveganj in zavarovanj.

Z našim delovanjem tako vzpodbujamo uporabo najboljših praks pri obvladovanju tveganj.