maj 29, 2023 Prijava
Mednarodno in domače sodelovanje

Mednarodno in domače sodelovanje

Federation of European Risk Management Associations – FERMA

Za doseganje našega namena in ciljev se povezujemo oziroma sodelujemo z drugimi strokovnimi združenji in organizacijami. Med pomembnejšimi koraki v smislu razvoja področja obvladovanja tveganj in zavarovanj v podjetjih je prav gotovo vključitev v Zvezo evropskih združenj za obvladovanje tveganj (FERMA – Federation of European Risk Management Associations), ki združuje 22 nacionalnih združenj iz EU, Švice, Rusije in Turčije in katerega član je 19. septembra 2011 postalo tudi Združenje SI.RISK. Vključitev v FERMO pomeni, da lahko podajamo stališča na pomembna vprašanja že na evropski ravni, se vključujemo v spremembe evropske zakonodaje, imamo možnost sodelovanja v primerjalnih študijah in povezovanja s strokovnjaki iz drugih držav ter številne druge prednosti, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Povezava na spletno stran FERMA

Slovenski inštitut za revizijo in IIA – Slovenski inštitut

Notranja revizija pomeni tretji steber “obrambne linije” pri obvladovanju tveganj v podjetju, instituciji oziroma organizaciji. Notranji revizorji s svojim znanjem pripomorejo k učinkovitem sistemu obvladovanja tveganj v organizaciji in prav zato Združenje SI.RISK sodeluje s Slovenskim institutom za revizijo in IIA – Slovenskim inštitutom.

FERMA in ECIIA sta skupaj izdali smernice k EU direktivi 2006/43/EC, ki se nanašata na učinkovito obvladovanje tveganj (41. člen direktive) ter druge smernice. Smernice najdete med Strokovno literaturo.

Združenje nadzornikov Slovenije – ZNS

Obvladovanje tveganj opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah kot dolžnost poslovodstva, torej tudi nadzornikov. Prav zaradi te povezave sodelujemo z Združenjem nadzornikov Slovenije na skupnih točkah.

Evropski inštitut za skladnost in etiko poslovanja – EISEP

Za uspešno in učinkovitov obvladovanja tveganj je ključnega pomena sodelovanje s skladnostjo in upoštevanje etike poslovanja. Zato se Združenje SI.RISK partnersko povezuje in sodeluje z Evropskim inštitutom za skladnost in etiko poslovanja.

Druga društva, s katerimi sodeluje Združenje SI.RISK

Združenje bank Slovenije

Sekcija korporacijskih pravnikov Slovenije