avgust 13, 2022 Prijava
Organi

Organi

Predsednik društva: Maja Šušteršič (Petrol d.d., Ljubljana)

Upravni odbor:

Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK
Eva Grden, članica UO odgovorna za raziskave v sodelovanju s FERMA
Klemen Potisek, član UO odgovoren za razvoj
Timotej Jagrič, član UO odgovoren za certificiranje
Martin Logar (SŽ d.o.o.), član UO

Nadzorni odbor:

Dušan Fister
Tina Galič (Plinovodi d.o.o.)
Matej Rebol (HSE d.o.o.)