maj 29, 2023 Prijava
Organi

Organi

Predsednica društva: Maja Šušteršič

Upravni odbor:

Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK
Eva Grden, članica UO odgovorna za raziskave v sodelovanju s FERMA
Klemen Potisek, član UO odgovoren za razvoj
Timotej Jagrič, član UO odgovoren za certificiranje
Darja Žlogar (CMSR), članica UO za novice

Nadzorni odbor:

Dušan Fister
Tina Galič (Plinovodi d.o.o.)
Matej Rebol (HSE d.o.o.)