julij 8, 2020 Prijava
Organi

Organi

Predsednik društva: Maja Šušteršič (Petrol d.d., Ljubljana)

Upravni odbor:

Maja Šušteršič, predsednica Združenja SI.RISK
Eva Grden, članica UO odgovorna za raziskave v sodelovanju s FERMA
Klemen Potisek, član UO odgovoren za razvoj
Timotej Jagrič, član UO odgovoren za certificiranje
Jurij Mežnaršič (Aerodrom Ljubljana d.o.o.), član UO odgovoren za novice

Nadzorni odbor:

Tina Galič (Plinovodi d.o.o.)
Barbara Jama – Živalič (Petrol d.d., Ljubljana)
Tesa Krnc (Holding Slovenske elektrarne d.o.o.)